Ulaşmak istediğiniz yayınların PDF formatlı hallerini, aşağıdan seçerek çevrimiçi olarak okuyabilirsiniz. İlgili PDF dokümanları, yeni sayfada açılmaktadır. Mevcut yayınlar, alfabetik olarak sıralanmıştır.

 

BELGELER

Prof. Dr. Suat Gezgin'in Teşekkür ve Katılım Belgeleri

 

KİTAPLAR

Basında Fotoğrafçılık I. Baskı (1994)
Basında Fotoğrafçılık II. Baskı (2002)
Çok Dilli İletişimin Merkezi İstanbul Sergisi (27.09.2010)
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Galerisi
Interkulturelle Kommunikationsbrücke (Almanca) (2005-2006)
İstanbul Ünv. İletişim Fak. 55. Yıl Dönümü Kataloğu (1950-2005)
İstanbul Üniversitesi 550. Yıl Etkinlikleri (2003)
Istanbul University 550th Anniversary Activities (2003)
Medya ve Eğitimde Birikimlerim (2002)
Osmanlı'da Kamuoyu (2010)
Osmanlı Döneminde Basın Teknikleri ve Araçları (2010)
Osmanlı Dönemi Basınının İçeriği (2010)
Sektör İmajının Değiştirilmesi: Türk Deri Sektörü (2010)
Türkiye'de Yerel Basın (2007)
Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu (21-22 Ekim 2010)
Üniversite Sosyal Tesisleri (2007)
4.Boyut Dergisi - Istanbul'da 550 Yıl Özel Sayısı (2003)

DERGİ - KİTAP VE BENZERİ YAYINLARDAKİ YAZILARI

Basinimizda Son Günlerde Gelişen Olaylar ve Bir Değerlendirme
Basının Sorumlulukları

Büyük Türk Basınının Kayıp Kimliği

Cumhuriyetten Günümüze Basinin Gelişimi Ve Fotoğrafçilik (Bölüm I)
Cumhuriyetten Günümüze Basinin Gelişimi Ve Fotoğrafçilik (Bölüm II)
Cumhuriyetten Günümüze Basinin Gelişimi Ve Fotoğrafçilik (Bölüm III)
Dünyada ve Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığı
Dünya ve Türkiye'de Basın Fotoğrafçılığının Tarihçesi
Dünya'da ve Türkiye'de Menkul Kıymetler Borsaları'nın Geleceğine Yönelik Beklentiler
Gazeteciliğin Türkiye'deki Serüveni
Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basininin Kısa Tarihsel Perspektifi (Bölüm I)
Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basininin Kısa Tarihsel Perspektifi (Bölüm II)
Gazeteciliğin ve Türk Yazılı Basininin Kısa Tarihsel Perspektifi (Bölüm III)
Geleneksel Basın ve İnternet Gazeteciliği (2002)
Gelen Yeni Teknoloji Diğerine Engel Mi?

Gerilim Filmlerinin Büyük Ustası: Alfred Hitchcock
Günümüzde Basın Özgürlüğü Kavramı
Günümüz Türk Gazeteciliğinin Sorunları
Haber ve Terör I. Baskı(2004)
Haber ve Terör II. Baskı(2006)
Internet-Journalismus im Vergleich zum traditionallen Pressewesen
İşlevsel Fotoğrafçılık
Küreselleşmenin Medya Ve Toplum Üzerindeki Etkileri (Bölüm I)
Küreselleşmenin Medya Ve Toplum Üzerindeki Etkileri (Bölüm II)
Küreselleşmenin Medya Ve Toplum Üzerindeki Etkileri (Bölüm III)
La Notion De La Liberte De Presse De Nos Jours
Le Developpement Historique De La Presse Regionale et Ses Problemes Actuels
Medyanın Toplumsal İşlevi ve Kamuoyu Oluşumu
Medya ve Demokrasi
Multimedya
"Mürşit" Popülizm Değil, Gerçeklerimiz Gerçekliğimizdir
Rüzgar Nereden Eser?
Tercüman-ı Ahval'le Gelen Başlangıç (2014)
Türk-Alman İlişkilerinde Medyanın Sorumluluğu
Türk Basınındaki Polemiklere Tarihsel Açıdan Genel Bir Yaklaşım
Uluslararası İletişim, Kültür Ve Kitle İletişim Araçları
Uzun Dönemli Kâr Arttırımı
Yerel Basın ve Değerlendirme Ölçütleri
Yerel Basın ve Sorunları

Yüreklerimizde Korkuya Yer Yok
4. Boyut Kültür ve Sanat Dergisi sayı 19 (1998)